Glasfiberbelægning og overfladebehandling

  • Vi samarbejder med Prøvningsudvalget for Olietanke under FORCE Technology.

  • Dokumentation af QA og QC med uddannet personale i kvalitetsstyring.

  • Vi er specialister når det gælder belægninger i eksisterende stål- og glasfibertanke.

  • Vi er specialister når betonbassiner, kanaler, kummer eller andre betonkonstruktioner skal belægges.

  • ScanComposit er godkendt i henhold til Miljøministeriets bekendtgørelse nr. 1641 til at udføre indvendig korrosionsbeskyttende og udsivningshindrende belægninger i nedgravede tanke over 6.000 liter.

  • Tankbelægninger dimensioneres efter kundens specifikationer.

  • Belægningssystemer med materialer som modstår industrikemikalier såvel stærke syrer.

  • Vi arbejder med liningssystemer som har mere end 25 års holdbarhed bl.a. har vi udført komplet belægning i neutralisationstanke (beton) på mange kraftvarmeværker.

  • ScanComposit udfører belægninger på bl.a. olietanke, syretanke, neutraliseringstanke, skibstanke, røggaskanaler samt andre konstruktioner der kræver optimal beskyttelse.