Skorstenskerner

ScanComposit leverer og monterer skorstene, skorstenskerner og kanaler i glasfiber.

På baggrund af kundens specifikke røggasdata designer vi skorstene og leverer dem komplet med indløbskanal, dråbefang og drænrør.

Installation af glasfiberkerner i bestående skorstene udføres med stor erfaring og den nyeste teknik. Det giver kunden sikkerhed for den korteste mulige installationstid.