ScanComposit nyheder

Norge rørinstallation 2019
Komplet rørinstallation på verdens nordligste cementfabrik...
Norge rørinstallation 2018
Vi præfabrikerer og leverer en komplet rørpakke og installerer den hos kunden i det nordlige Norge...
Frankrig rørprojekt 2018
Biomassefyret varmeværk Vi leverer og monterer komplet kølevandsledning...
Renseanlæg 2018
Vi leverer komplet rørinstallation til beluftning på renseanlæg. Rørene er samlet med vores eget dobbelt O-ring og lås som kan anvendes til PN16...
Fjernvarme Fyn og Krüger A/S – 2017

Vi leverer special fremstillede glasfibertanke samt komplet rørføring i PP, PE og GRP

Grenaa Varmeværk – 2017
Vi leverer og monterer komplet anlæg til røggasrensning. Anlægget består af 4 stk. scrubbere. Komplet rørføring udført i GRP, PE og PP materialer. Røggasrør og skorstenskerner...
England komplet rørprojekt 2017
Opførelsen af et nyt biomassefyret kraftværk i England   Vi udfører det komplette projekt med levering af GRP rør.   Vores montører står for alt montage og installation af rør, ventiler m.v. ..
Proteinfabrik - 2016
Vi har fået opgaven med en komplet tank leverance til kundens nye fabrik. Tankene er opbygget med isoleringskappe og varmesystem samt rørværk. Vi har dimensioneret tankene som er Fødevaregodkendte...
Lisbjerg – Aarhus Biomasse – kraftvarmeværk - 2016
Vi udfører totalopgaven med de 4 nye skorstenskerner til den nye 104 meter høje skorsten. Vores opgave med glasfiberkerner ø2000 omfatter også den tihørende  Engineering samt Elentreprise og Stålentreprise. > Læs pressemeddelse..
Finland - Helsinki - 2016
Udskiftning af skorstenskerner i glasfiber. Vi udførte også stålarbejde og montage hermed...
Aarhus Biomasse-kraftvarmeværk - 2016
Vi udfører totalopgaven på røggaskanaler ø2000mm. Opgaven omfatter dimensionering, tegning, konstruktion, produktion og levering...
Amagerforbrændingen - 2015 / 2016
Vi leverer og installerer alle GRP rørene på det nye Amagerbakke. Projektet gennemføres i løbet af 2015 og 2016 ..
Norge scrubbersystem - 2016
Komplet scrubbersystem til industrianlæg Levering og installation af scrubbere, tanke og rørføring ..
Aabybro Varmeværk 2016
Levering og montering af komplet scrubberanlæg med røggasrør og skorstenkerne udført i GRP. Den samlede rørpakke i GRP med ventiler, bæringer m.v. er også en del af vores entreprise...
Norge dråbeudskiller og røggaskanaler 2014/2015
Høyanger - industrianlæg Komplet installation af røggaskanaler udendørs og indendørs. Installation af ny skorstenskerne i eksisterende skorsten. Fabrikation og installation af dråbeudskiller. ..
Holland rørinstallation - 2015
Vi udfører en komplet rørinstallation på kemifabrik i Rotterdam. GRP rørene samles med tre typer muffesystemer. ..
Norge røggasrensning
Nyt varmevæk i Ålesund - 2015 Vi har fået ordren på at levere og installere scrubbere, røgkanaler og skorstenskerner. ..
Sønderborg Fjernvarme
Sønderborg Fjernvarme opfører et nyt biomasse fyret varmeværk - 2014 - 2015 Vi har fået ordren på et komplet anlæg til røggasrensning. Vi skal bl.a levere og installere scrubber, affugter, røgkanaler, skorsten med glasfiberkerne, quinchrør, pumper og rørføring. ..
Svalbard skorsten - 2015
Vi har fået opgaven på Svalbard med at levere og installere nye skorstenskerner på byens varmeværk. På grund af begrænset helikopter kapacitet og skiftende vejr på øen er arbejde i 100 meters højde kompliseret. For at løse opgaven på den korte tid har vi bygget et specielt montage og kernesystem til installationen. Afsendelse af værktøj påbegyndes en måned inden opstart på pladsen. ..
Tyskland skorstensmontage
ScanComposit er leverandør på større kerne til Tyskland Vi står for fremstilling og den afsluttende installation af røggasindløb samt dråbefang og dræn. ..
Holland røggasrensning - 2013/2014
Levering og installation af komplet anlæg til røgrensning med 4 stk. driftsklare scrubbere og 4 stk. befugtere. Alle røggaskanaler i bygningen og til skorsten. Rørføring i luften og i kanaler i jorden. Hertil levering af 4 stk. special fremstillede skorstenskerner. ..
Hjørring scrubber og absorberanlæg - 2013/2014
Komplet anlæg med scrubbertårn ø4000 og absorbertårn. Alle rørinstallationer til pumper, veksler m.v. samt alle røgkanaler med tilhørende drænrør.Leveret og installeret klar til drift i 2013 og afsluttet i 2014..
Chile glasfibertank - 2014
Fremstilling af tank som skal anvendes på et joint venture projekt i Chile. Tanken er opbygget specielt til opgaven og har ekstra indvendig udrustning. Samtidig er der valgt en speciel overfladefinish med UV-absorber og tre forskellige farver. Tanken er designet med stige, platform og gelænder i GRP som monteres på pladsen. ..
Holland rørmontage
ScanComposit lever og installerer komplet anlæg i Holland - 2013 - 2014Installation af komplet rørføring på røggasrensningsanlæg med 4 stk. scrubbere og 4 stk. absorbertårne...
ScanComposit udfører levering og installation af større rørpakke i Norge - 2012Vi leverer og monterer PVDF rør forstærket med glasfiber. Ordren omfatter desuden levering af alle rørbæringer som fremstilles i AISI 316...
Glasfiberriste, stiger mv.
ScanComposit er valgt som forhandler af kvalitets riste fra en af de førende udbydere i Europa. - 2012Vi leverer nu også ekstruderet profiler, riste, stiger og gelændersystemer i glasfiber. Farven er valgfri RAL.Vi har senest monteret rørsupports og platforme på tankanlæg...
ScanComposit er GRP leverandør til Cheminova. - 2011Vi udfører en større ordre til Cheminova A/S på levering og montage af ny Ø3000 x 10.000 mm scrubber.Hertil skorsten Ø1200 x 40.000 mm.Ordren omfatter desuden renovering af eksisterende Ø900 ringrør. Ordren forventes afsluttet primo marts...
ScanComposit udfører glasfiberbelægning i ståltanke - 2011Vi har modtaget ordre fra Palsgård A/S på belægning i 4 stk. rustfri ståltanke...
Absorber Internals til ASV2 FGD
ScanComposit leverer Absorber Internals til ASV2 FGD - 2010 Vi har modtaget en ordre fra Burmeister & Wain Energy A/S (BWE) i Danmark på levering og montage af Absorber Internals til et nyt FGD anlæg på Asnæsværket i Kalundborg...
Glasfiberrør til ASV2 FGD
ScanComposit leverer glasfiberrør til ASV2 FGD - 2010 Vi har modtaget en ordre fra Burmeister & Wain Energy A/S (BWE) i Danmark på levering og montage af 2.300 meter glasfiberrør til et nyt FGD anlæg på Asnæsværket i Kalundborg. Slutkunden er DONG Energy A/S...
Viser 1 til 30 af 30 (1 sider)